Information

Nkingas sjukhus och Margareta Edin


 Sjuksköterskan Margareta Edin som arbetat över tjugo år på sjukhuset är vår trygga kontakt i förmedling av pengar. Tillsammans med sjukhusets husmor gör hon bedömningar om vilka som bäst behöver stöd.

Mitt i Tanzania i Taboraregionen hittar vi byn Nkinga som vuxit upp kring Nkinga sjukhus. Den som stiger in på sjukhusområdet en vanlig dag möter massor av människor och stor aktivitet. Sjukhuset har nyligen av sjukvårdministeriet utsetts till regionens specialistsjukhus. Välutbildad nationell personal bemannar alla tjänster. Patienter kommer från närliggande byar och från avlägsna delar av landet. Sjukhusets goda rykte gör, att den som kan gärna söker sig till Nkinga. Här finns barnavdelning, gynekolgisk avdelning, förlossningsavdelning BB, neonaltalavd, ögonklinik, kirurgi, medicinavd och tandläkare. Mödra-och barnavårdsmottagningen har ett hundratals besökare varje dag. Sjukhusets mobila team besöker regelbundet tio byar för mödra- och barnavård. Just nu pågår ett SIDA-stött projekt som handlar om att minska barn- och mödradödligheten.
Lite statistik  2 493 förlossningar  - 50 130 barn behandlades  - 8 050 föräldrar fick hjälp
Hiv/Aids programmet har kontakt med ca 5000 smittade varav 300 är barn. 6% av befolkning runt Nkinga bär på smittan.
I anslutning till sjukhuset finns en 3-årig sjuksköterskeutbildning som examinerar ett fyrtiotal nya sköterskor som även har barnmorskekometens varje år. Detta är värdefullt utifrån att det varje år föds omkring en miljon barn i Tanzania. En laboratorieutbilning drivs i samverkan med sjukhuset. Den har ett 30-tal studenter i varje årskurs. Det är inte heller ovanligt att hitta svenska ungdomar ute på sjukhusets avdelningar. Samarbete är etablerat med flera svenska högskolor som skickar både läkar -och sköterskestudenter för kliniska studier på Nkinga sjukhus

Tvillingar

Det är betydligt vanligare med både tvilling-och trillingfödslar i Tanzania än i Sverige. Ofta föds barnen ett par månader för tidigt. Orsak är kvinnornas näringsfattiga mat samt tunga vardag vilket gör att kroppen inte orkar fullborda graviditeten. Med medel från brickorna har en neonatalavdelning skapats där mamma och barn vårdas till barnen nått en minivikt på 2000 g. Det kan bli många veckor. Under 2019 vårdades ett 70-tal barn med en födelsevikt runt 1100 gram. Barnen du ser på bilden behövde syrgas första tiden

Alla barn får hjälp

Dosha, 7 år har fått sitt ben amputerat efter 11 månaders svår värk. Han kom till Nkinga remitterad från ett av statens sjukhus där man inte kunnat hjälpa honom och väntat för länge med att skicka honom till specialist. Nu hoppar han fram på sina hemsnickrade träkryckor, pigg och glad. Dagligen kommer barn svårt sjuka i malaria, diaréer, lunginflammationer, diabetes och efter svåra olyckor.

Brickan du köper

Brickan du köper är en fantastisk sak som medverkar till att fattiga landsbygdskvinnor runt Nkinga, Tanzania kan föda sina barn med hjälp av välutbildad personal, barnmorska, sköterskor och gynekolog. Nkinga missionssjukhus är av staten utsett som regionens specialistsjukhus. Trots det är de statliga bidragen minimala så patienter måste själva betala sin vård. De fattigaste klarar inte det. En såld bricka kan bli deras hjälp.

Brickbandet

-  en del av teamet - medverkar ibland med sång och information vid informatiomsträffar